Valstu saraksts kur obligāti ir jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests pirms ieceļošanas

29.12.2020

Valstu saraksts, kurām ir ceļojumu brīdinājumi un neatkarīgi no ieceļošanas veida, obligāti ir jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas veikts vismaz 72 stundas pirms ieceļošanas.


Valstu saraksts kur obligāti ir jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests  pirms ieceļošanas


Nīderlandes Karaliste


No 29.decembra visiem Eiropas Savienības (ES) un Šengenas valstu avio, vilcienu, prāmju un autobusu pasažieriem, kas ieceļo Nīderlandē no bīstamā saraksta valstīm (tajā skaitā Latvijas), ir obligāta prasība uzrādīt negatīvu COVID-19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 h. Pie tam aviopasažieriem, kuri ieceļo Nīderlandē no valstīm, kas nav ES vai Šengenas valstis, obligāti ir jābūt līdzi aizpildītam, izdrukātam un parakstītam apliecinājumam par negatīvu testu (Negative Test Declaration form – atrodama šeit).


Negatīvs COVID-19 tests obligāts ir arī pasažieriem, kas Nīderlandi izmanto tikai tranzītam.

Norvēģijas Karaliste


No 2020. gada 9. novembra visām personām ieceļojot Norvēģijā ir jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas veikts 72 stundas pirms ieceļošanas valstī. Dokumentam jābūt sagatavotam norvēģu, zviedru, dāņu, angļu, franču vai vācu valodā. Šī prasība neattiecas uz Norvēģijas pilsoņiem, Norvēģijas rezidentiem, personām, kas Norvēģiju šķērso tranzītā, bērniem līdz 12 gadu vecumam un bēgļiem/patvēruma meklētājiem.

Turcijas Republika


No 29. decembra visiem ceļotājiem sākot no 6 gadu vecuma, kas ierodas ar gaisa transportu, pirms iekāpšanas lidmašīnā jāuzrāda negatīvs COVID-19 testa rezultāts, kurš ir veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī. Šī prasība attiecas arī uz tranzīta pasažieriem. Pasažierus, kuriem nebūs negatīva testa rezultāta, lidmašīnā neuzņems. Pasažieriem, kuri pēdējo 10 dienu laikā būs apmeklējuši Apvienoto Karalisti, Dāniju vai Dienvidāfriku ir ne tikai jāuzrāda negatīvs COVID-19 testa rezultāts, bet pēc ierašanās Turcijā jāievēro 7 dienu karantīna un 7.dienā ir jāveic atkārtots tests. Ja tā rezultāts ir negatīvs, karantīnu drīkst pārtraukt.


No 30.decembra arī ceļotājiem, kuri valstī ierodas pa sauszemes un jūras ceļiem, ir jāuzrāda negatīvs COVID-19 testa rezultāts. Personām, kuras nevarēs uzrādīt negatīvu testu, būs jādodas karantīnā, testu veicot 7. karantīnas dienā.

Spānijas Karaliste


No 2020. gada 23.novembra, ieceļojot Spānijā pa gaisa un jūras ceļiem, visām personām ir jāuzrāda negatīvs COVID-19, kas veikts ne agrāk kā pirms 72 stundām.


  • Ieceļojot Spānijā, 48 stundas pirms iebraukšanas Spānijas Veselības ministrijas mājas lapā jāaizpilda elektroniski “Veselības pārbaudes veidlapa” (jānorāda vārds, uzvārds, apmeklētās valstis, kontaktinformācija, saskarsme ar COVID-19), anketa ir pieejama šeit  un jāsaņem apstiprinājuma QR kods, kurš jāuzrāda lidostu veselības kontroles punktos lidostās un ostās.
  • Negatīva Covid -19 testa (SARS-CoV-2 PCR aktīvās infekcijas diagnostikas tests)  apliecinošam dokumentam jābūt oriģinālam, spāņu un /vai angļu valodā, papīra vai elektroniskā formātā. Dokumentā jābūt norādītai šādai informācijai: personas vārds, uzvārds, pases numurs vai personas apliecības numurs, testa datums, laboratorijas nosaukums un kontaktinformācija, un testa rezultāts - negatīvs. Sīkāka informācijas pieejama šeit. Citi diagnostikas testi, piemēram, ātrie antivielu testi, ātrie antigēnu noteikšanas testi netiks pieņemti.

Grieķijas Republika


Latvijas valstspiederīgajiem ieceļošana Grieķijā ir atļauta. Tomēr, neatkarīgi no ieceļošanas veida, obligāti ir jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas veikts vismaz 72 stundas pirms ieceļošanas Grieķijā. Ieceļošanas brīdī tiek veikts ātrais tests (rapid test), un tikai negatīva testa gadījumā tiks dota atļauja turpināt ceļu.


Ieceļojot valstī obligāti jāuzrāda ieceļošanas veidlapa “Passenger Location Form - PLF”, kuru jāaizpilda vismaz 24 stundas pirms ieceļošanas. Veidlapai jābūt izdrukātai vai pieejamai mobilajā ierīcē. Uzrādot PLF veidlapu, tiks pieņemts lēmums par COVID-19 vīrusa noteikšanas testa nepieciešamību. Par šo noteikumu neievērošanu var piemērot naudas sodu 500 EUR apmērā. No 2020. gada 9. novembra visiem, kuri izceļo no Grieķijas, ir obligāti jāaizpilda minētā PFL veidlapa.


Pilns valstu saraksts:     https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/bridinajumi-celotajiem


loading